Privacy en Disclaimer

Deze website is eigendom van Bouwunie vzw.

Contactgegevens:
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02/588.11.00
Fax: 02/253.07.45
E-mail: info@bouwunie.be
0ndernemingsnummer: 0.411.024.830

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

INZAMELEN VAN INFORMATIE - PRIVACY
De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de Bouwunie dienstverlening. De informatie wordt u op uw verzoek via info@bouwunie.be meegedeeld en verbeterd zoals voorgeschreven door de wet.

VINDUWAANNEMER.BE EN COOKIES
Vinduwaannemer.be maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op. U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet ten volle zal kunnen gebruiken.

ANTWOORDEN OP VRAGEN EN REACTIES VAN POTENTIËLE KLANTEN
De gebruiker engageert zich om een reactie te versturen op elke contactname door een potentiële opdrachtgever via Vinduwaannemer.be

AARD VAN VERSTREKTE INFORMATIE EN ADVERTENTIES VANWEGE DE ADVERTEERDER
Bouwunie wijst de adverteerders er nadrukkelijk op dat de aangeboden diensten in overeenstemming moeten zijn met de geldende Belgische en Europese regelgeving.
Bouwunie heeft het recht om zonder motivering, zonder vergoeding en zonder voorafgaandelijke verwittiging een niet-conforme advertentie te verwijderen, en dit met onmiddellijke ingang. Voorts kan Bouwunie advertenties verwijderen die niet passen binnen de doelstellingen en de mission statement van Bouwunie vzw.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL
De gebruiker erkent dat hij over alle intellectuele eigendomsrechten van het gebruikte beeldmateriaal beschikt. Bouwunie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden ingeval de gebruiker hiervan onrechtmatig gebruik maakt.

AANSPRAKELIJKHEID
De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Bouwunie contact nemen via info@bouwunie.be. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.
Bouwunie vzw is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de via www.vinduwaannemer.be verstrekte informatie of gegevens. De adverteerder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aangeboden diensten. Bouwunie draagt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid: niet voor de inhoud of de vorm van de advertentie, noch voor de aangeboden diensten. Bouwunie kan nooit beschouwd worden als bemiddelaar tussen adverteerders en gebruikers.