Is mijn aannemer met alles in orde?

Je kan best nagaan of je aannemer de werken wel mag en kan uitvoeren én of hij geen schulden heeft. Dit geeft je meer zekerheid.


Als klant kan je best vooraf nagaan of je aannemer de activiteiten die hij voor jou gaat uitvoeren wel mag en kan uitvoeren, rekening houdend met o.a. de vestigingsreglementering (bewijs van minimum aan kennis van bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid) of gelijkaardige – eventueel buitenlandse - reglementeringen.

Nagaan of de aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft, geeft bijkomende zekerheden.
 

Even controleren


Er bestaan openbare fiscale en sociale databanken (die ondertussen geïntegreerd zijn) en er is de Kruispuntbank Ondernemingen, allemaal online te consulteren:

  • Consulteren kruispuntbank van ondernemingen via www.belgium.be
    (search van de public kruispuntbank van ondernemingen en handelsregister)
     
  • Consulteren fiscale en sociale databank via checkinhoudingsplicht.be  
    De "inhoudingsplicht" geldt enkel voor professionele opdrachtgevers, niet voor particulieren. Maar u kan via deze weg wel snel nagaan of de aannemer waarmee u in zee gaat vrij is van fiscale en sociale schulden. Wanneer er staat: "Verplicht tot inhouding: NEEN" dan heeft deze aannemer geen schulden bij de fiscus of de RSZ. Belangrijke opmerking = de RSZ (m.b.t. sociale schulden) heeft enkel informatie over bedrijven mét personeel, niet over zelfstandigen die zonder personeel werken. 
      
Voor de consultaties heb je het ondernemingsnummer van de aannemer nodig.

 
Terug naar: Hoe herken je een goede aannemer? Terug naar weetjes