Mag ik de volledige betaling van de factuur weigeren als ik niet akkoord ben met een deel van de uitgevoerde werken?

Je vindt de werken niet goed uitgevoerd. Moet je dan betalen en zo ja, hoeveel precies?


Je gaat in de fout door de ganse factuur te weigeren, wanneer je slechts een gedeelte van de werken protesteert. Er is immers een principe in het recht, de zogenaamde niet-uitvoeringsexceptie, dat stelt dat wanneer de ene partij in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, de andere partij zijn verplichtingen ten belope van dat deel ook niet verplicht is uit te voeren. Inderdaad, “ten belope van dat deel”: het ingehouden bedrag op de factuur moet dus in verhouding staan met de beweerde slechte uitvoering en het volledige factuurbedrag weigeren kan dus niet.

Dan is de volgende vraag: hoeveel precies mag je dan inhouden. De helft, een kwart...?
Het is de bedoeling dat de partijen hierover onderling tot een akkoord komen. Dit is niet altijd evident, zeker als de spanningen ondertussen al hoog opgelopen zijn. Komen partijen er zelf niet uit, dan is het uiteindelijk de rechter die - meestal via tussenkomst van een expert- zal moeten beslissen.
Terug naar: Als het toch fout dreigt te lopen Terug naar weetjes