Brochure - Gezond ventileren en verluchten (LNE)

Naar aanleiding van Batibouw 2014 stelde het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een brochure voor over gezond ventileren en verluchten. De brochure kadert in de campagne "bouw gezond", die mensen met bouw- of verbouwplannen aanspoort om aandacht te hebben voor milieu- en gezondheidsaspecten.

Ventileren is een absolute noodzaak voor een gezonde woning. Sinds 2006 is een ventilatiesysteem zelfs verplicht voor nieuwbouw en grote verbouwingen. Een slechte ventilatie kan bovendien leiden tot gezondheidsklachten doordat vocht en schadelijke stoffen zich opstapelen. Ventileren bespaart ook energie omdat vochtige lucht minder snel opwarmt dan droge lucht. Verluchten is nodig bij afwezigheid van een ventilatiesysteem, of wanneer de permanente ventilatie niet volstaat (bv. bij het klussen met verven en lijmen of bij het gebruik van bestrijdings- of schoonmaakmiddelen in huis).

De brochure geeft een aantal praktische tips om een ventilatiesysteem te kiezen en te onderhouden. Problemen ontstaan immers vaak bij een verkeerd ontwerp, een verkeerde plaatsing, het niet correct gebruiken of het gebrekkig onderhoud van het ventilatiesysteem.

U kan de tips raadplegen of de brochure bestellen via de website www.bouwgezond.be

Meer info via het gratis algemeen nummer van de Vlaamse infolijn 1700

  • Brochure van LNE over gezond ventileren en verluchten
Terug naar: Andere nuttige tips Terug naar weetjes