Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Als algemene regel geldt dat je voor het bouwen van een constructie een stedenbouwkundige vergunning, ook wel eens bouwvergunning genoemd, nodig hebt. Dit lijkt eenvoudig en logisch.
De wetgeving ruimtelijke ordening stelt echter dat je niet enkel om te bouwen een vergunning nodig hebt, maar voor een heleboel ander werken. Dit begrip “bouwen” is dus heel ruim.


Gelukkig zijn er op deze regels een aantal uitzonderingen. Voor welke werken géén stedenbouwkundige vergunning nodig is, vind je terug op de website van RuimteVlaanderen.
Wel nog opletten want een aantal van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen, zoals stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen. Ook als je bijvoorbeeld werken wil uitvoeren aan een beschermd monument, heb je een toelating van de administratie bevoegd voor het Onroerend Erfgoed nodig, ook al zijn de werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Vraag dus zeker na bij je gemeente welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden.

Voor bepaalde kleinere, eenvoudige werkzaamheden geldt een zogenaamde MELDINGSPLICHT. Deze komt dan in de plaats van een stedenbouwkundige vergunning. Meer, duidelijke, info hierover vind je ook op de website van Ruimte Vlaanderen (zie link hierboven).

Heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig, dan zijn er verschillende PROCEDURES mogelijk.

Voor een beperkt aantal werken kan je ZELF een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Dit is het geval bij een zogenaamde “stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat”. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het wijzigen, aanbrengen of dichtmaken van raam- en deuropeningen. Meer informatie hieronder vind je bij de technische dienst van je gemeente.

Voor heel wat renovaties en voor alle nieuwbouwprojecten moet je een beroep doen op een ARCHITECT. Hij kan samen met jou een aanvraag voorbereiden voor een “stedenbouwkundige vergunning voor werken met uitgebreide dossiersamenstelling”. Een architect is vereist voor alle werken waarbij de stabiliteit, het architectonisch karakter of de vormelijke kwaliteiten van het gebouw wijzigen. Vervang je bijvoorbeeld een dakconstructie of doe je een volume-uitbreiding bij een verbouwing, dan heb je een architect nodig.

Volledigheidshalve vermelden we nog dat er ook een procedure is voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanleg. Ook hierover verneem je meer bij je gemeente.

De Vlaamse overheid heeft een heldere brochure over de stedenbouwkundige vergunning, de meldingsplicht en de vrijstellingen uitgegeven. U kan ze hier downloaden.
Terug naar: Andere veel gestelde vragen Terug naar weetjes