De tienjarige aansprakelijkheid

Aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs en ontwerpers moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen. 


Aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs en ontwerpers moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit ervan of van één van de hoofdbestanddelen in het gedrang brengen.

Zo vallen o.a. volgende gebreken onder de tienjarige aansprakelijkheid: grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk, gebreken tengevolge van de ongeschiktheid van de grond, ernstige stoornissen die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen, waterdichtheidsproblemen.

Omdat de regels inzake de 10-jarige aansprakelijkheid van openbare orde zijn kan je er contractueel niet van afwijken.
Vraag je aannemer dus niet om werken uit te voeren die indruisen tegen de 10-jarige aansprakelijkheid want hij zal die terecht weigeren uit te voeren.

Terug naar: Als het toch fout dreigt te lopen Terug naar weetjes