Vlaamse Energielening

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. 

Voor de meerderheid van de bevolking geldt een intrest van 2 procent, terwijl bepaalde kwetsbare groepen kunnen lenen aan 0 procent. Het gaat om volgende doelgroepen:
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.
U kan een energielening aanvragen bij een Energiehuis van uw gemeente. U kan dus enkel een lening aanvragen als uw gemeente zo’n Energiehuis heeft. Dat kan u hier nagaan.


Wijziging vanaf oktober 2017

Vanaf oktober wijzgt de energielening een beetje. Concreet kan u een bedrag van 15.000 euro lenen (i.p.v. 10.000) en wordt de afbetaaltermijn verlengd van 5 naar 8 jaar.

En er komt nog een belangrijke wijziging: vanaf 1 januari 2019 kunnen alleen de sociale doelgroep&cverengingen nog terecht bij de Energiehuizen. Alle andere geïnteresseerden moeten bij de bank aankloppen.


Alle informatie over de energielening vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA): www.energiesparen.be/energielening.
Terug naar: Hou je budget onder controle Terug naar weetjes