Waar vind ik duurzame bouwmaterialen?

Er bestaan verschillende databanken met 'milieuverklaringen' of 'Environmental Product Declarations' (EPD's) van materialen. Daarnaast bestaan er ook nog andere databanken met informatie in verband met de milieu-impact van bouwmaterialen. Een selectie van enkele databanken (in alfabetische volgorde per categorie):

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION TYPE I

 www.bre.co.uk


 • online databank 'BRE Environmental Profiles' voor materialen en gebouwelementen op de markt in Groot-Brittanië
 • deels vrij en deels niet vrij toegankelijk
 • EPD's voor individuele producenten of van verschillende producenten gezamenlijk
 • meer dan 250 milieuprofielen voor materialen en elementen


 www.inies.fr
 

 • online databank van EPD's voor bouwproducten op de markt in Frankrijk
 • vrij toegankelijk
 • EPD's voor specifieke producenten of voor vakverenigingen (meer algemeen van toepassing)
 • 75 EPD's verdeeld over 18 productgroepen met in totaal 500 verschillende bouwproducten
 • ook met informatie over de impact van de materialen op de gezondheid


 www.mrpi.nl
 

 • online databank 'Milieurelevante productinformatie' voor bouwproducten op de markt in Nederland
 • niet vrij toegankelijk
 • EPD's voor individuele producenten of van verschillende producenten gezamenlijk
 • EPD's voor producten van in totaal een 100-tal producenten


ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION TYPE II
 

 www.natureplus.org 

 • online databank, vertrekkend van Duitse markt
 • zowel databank met bouwproducten als databank met bouwprofessionals
 • enkel voor bouwproducten die voor 85% uit hernieuwbare en/of minerale grondstoffen bestaan
 • met aparte productcategoriën, gaande van dakmaterialen over hout en baksteen tot mortel en lakken


ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION TYPE III

 www.blauer-engel.de 

 • online databank met diverse producten en diensten op de Duitse markt en in andere landen, waaronder een aantal categorieën met betrekking op bouwproducten
 • vrij toegankelijk
 • informatie over de ongeveer 3.600 producten en diensten die het 'Blau Engel'-label


 www.ecolabel.be
 www.eco-label.com


 

 • online databank met 23 heel diverse productcategoriëen en diensten op de Europese markt (www.eco-label.com),  waarvan 10 categoriën gericht zijn op de Belgische markt (www.ecolabel.be).
 • twee productcategoriëen die betrekking hebben op de bouwsector, met name 'verf en vernis' en 'harde vloerbekleding'
 • zeer beperkt aantal producten
 • vooral gericht op de consument
 • met steun van de Europese Commissie en de Belgische federale overheid


 www.wwf.be/fsc 

 • online databank voor de Belgische markt
 • met producten met FSC-label, schrijnwerkers en aannemers met CoC-certificaat, en houtimporteurs, handelaars en verdelers met CoC-certificaat


 www.svanen.se


 

 • online databank met producten op de Scandinavische markt
 • 852 producten in 62 productgroepen, waarvan een aantal categoriëen met bouwproducten zoals lijmen, pellets, boilers en branders, verf en vernis, plaatmateriaal,...


NOG INTERESSANTE MILIEU-INFO OVER BOUWMATERIALEN IN BELGIË

 www.vibe.be

 

 • online databank met bouwproducten en diensten (architecten, studiebureaus, aannemers, handelaars, invoerders en producenten) op de Belgische markt
 • vrij toegankelijk
 • geen specifieke milieugegevens


 www.wtcb.be/go/techcom 

 • online databank met contactgegevens van fabrikanten en leveranciers voor bouwproducten in België
 • vrij toegankelijk
 • geen specifieke milieugegevens
 • gegevens van 7.050 firma's en 13.900 merken, 5.770 producten(families)


 www.butgb.be

 

 • online databank met bouwproducten op de Belgische markt
 • vrij toegankelijk
 • databank met ATG's (goedkeuring van één bepaald product van één bepaalde fabrikant voor een bepaalde toepassing), met vermelding van technische eigenschappen
 • databank met lambda- en R-waarden van isolatiematerialen met ATG


 www.epbd.be

 

 • online databank met productgegevens in het kader van de EPB-regelgevingBron: op basis van het document uit de OVAM-studie rond milieuverantwoord materiaalgebruik: 'Verkennend onderzoek naar milieuverantwoord materiaalgebruik in Vlaanderen door middel van milieuprestatievoorschriften op gebouwniveau - Taak A2 een voorstel formuleren over het samenbrengen van de huidige kennis in een centrale databank - voorlopig rapport van 7 juni 2007', aangevuld met andere informatie

Terug naar: Energiezuinig bouwen en verbouwen Terug naar weetjes