Waarom duurzaam bouwen?

De  huidige evolutie naar meer aandacht voor het milieu heeft niet alleen belangrijke ecologische en sociale implicaties, maar biedt ook op economisch vlak heel wat perspectieven. Enerzijds biedt de markt van duurzame woningen en energiebesparende verbouwingen heel wat kansen voor (kmo)bouwbedrijven. Anderzijds zijn kmo-bouwbedrijven ook bijzonder goed geplaatst om deze markt in te vullen en een antwoord te bieden op de stijgende vraag binnen dit segment.


WAAROM BIEDT DEZE MARKT INTERESSANTE KANSEN VOOR BOUWBEDRIJVEN?

Wetgevende initiatieven zorgen er voor dat bouwen in de toekomst niet meer mogelijk wordt zónder aandacht voor het milieu. Maar er is duidelijk meer aan de hand dan dat.Overheid, media én energieprijzen zorgen er voor dat er een groeiend bewustzijn is bij tal van mensen op vlak van milieu en energie. In die mate zelfs, dat ook mensen die niet onmiddellijk (ver)bouwplannen hebben, via die diverse kanalen worden aangespoord om investeringen te doen in hun onroerend goed. De overheid streeft er met het energierenovatieprogramma naar dat er tegen 2020 geen energieverslindende huizen meer zijn; niet alleen huiseigenaars, maar zelfs verhuurders én huurders krijgen hiertoe stimulansen via de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en premies… Wie al enige tijd twijfelde om bepaalde investeringen te doen, raakt nu wellicht overtuigd doordat hij een deel van zijn investering zal terugkrijgen via de belastingen, of omdat hij vernomen heeft hoe kort de terugverdientijd wel is aan de huidige energietarieven.

Hierdoor ontstaat, bovenop de bestaande groep potentiële (ver)bouwers, een sterke groeimarkt, die heel wat extra werkgelegenheid met zich meebrengt. Zo schept de tendens naar meer duurzaam bouwen en verbouwen met het oog op energiebesparing een aanzienlijk potentieel aan werkgelegenheid in diverse subsectoren, zoals isolatie, renovatiewerken, schrijnwerk, ventilatie, verwarming,…
Zetten klanten dan die cruciale eerste stap naar een professional, dan zullen ze ook sneller geneigd zijn om nog een stapje verder te gaan. Wie zijn enkel glas laat vervangen door dubbel glas, denkt er misschien wel over om in een moeite ook zijn dak te isoleren, of, wie weet, zijn zolder volledig te laten inrichten als extra verdieping. Of een klant die zijn cv-installatie laat vernieuwen, is misschien wel geïnteresseerd in een zonneboiler. Kan een klant niet alleen genieten van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen, maar komt hij ook in aanmerking voor de renovatiepremie, dan is het zelfs mogelijk dat hij uiteindelijk minder centen zal betalen voor een zwaardere investering.


WAAROM KUNNEN KMO'S BETER DAN WIE OOK EEN ANTWOORD BIEDEN OP DEZE MARKT?

Duurzaam bouwen vraagt heel wat vakkennis, die enkel mogelijk is dankzij de nodige opleiding, ervaring en specialisatie.

Enkele voorbeelden

Waar het vernieuwen van een wastafel nog een relatief eenvoudige klus is die voor velen weggelegd is, vraagt het plaatsen van een zonneboiler heel wat knowhow. Een degelijke opleiding is hierbij dan ook onontbeerlijk.
Zodanig isoleren dat er éffectief energie bespaard wordt op lange termijn en dat condensatie vermeden wordt, vraagt een oordeelkundige aanpak, die sterk verschilt van het lukraak neerpoten van isolatiemateriaal. Wie geen ervaring heeft met luchtdicht bouwen, mist hierbij onvermijdelijk besparingspotentieel.
En wie de meest uiteenlopende klussen uitvoert, kan onmogelijk op de hoogte zijn van de do’s en don’ts bij warmtepompen.

Wie zich specialiseert in een niche, kan bovendien veel beter tegemoet komen aan de hoge eisen van klanten die een stap verder willen gaan en verregaande investeringen willen doen. En wie zich als aannemer toelegt op eerder kleinschalige projecten, kan zich al vlugger wagen aan een eerste, zij het dan wel goed voorbereid, experiment. Lukt het, dan ligt de weg naar verdere specialisatie in die richting open. Dit is een mogelijkheid die grote(re) ondernemingen niet of in veel mindere mate hebben, doordat ze vaker in een vast stramien zitten.
Gaat het specifiek om energiebesparende maatregelen in het kader van een renovatie, dan wordt het belang van vakmanschap zo mogelijk nog belangrijk. Doordat hierbij wordt uitgegaan van een bestaande situatie, kom je namelijk gemakkelijker in meer complexe situaties terecht, waarop geen pasklaar antwoord bestaat. Door die verrassende wendingen is flexibiliteit bovendien enorm belangrijk in de renovatiebranche. En wie anders dan een kmo-bouwbedrijf kan zich meer flexibel opstellen?

  • image
Terug naar: Energiezuinig bouwen en verbouwen Terug naar weetjes