Wie draagt de kosten van de offerte?

Mag je aannemer kosten aanrekenen voor het laten opmaken van een offerte?


De offerte wordt verondersteld gratis te zijn, ook al komt nadien de overeenkomst niet tot stand. Het behoort immers tot het risico van de aannemer dat de overeenkomst al dan niet tot stand komt.

Uiteraard kan de aannemer geld vragen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om zeer belangrijke voorstudies. In dat geval houden de prestaties van de aannemer meer in dan de loutere voorbereidingen voor het maken van een offerte.
Deze betaling moet dan wel vooraf contractueel overeengekomen zijn.
Terug naar: Hou je budget onder controle Terug naar weetjes