Wat verandert er in 2019?

Zoals elk jaar verandert er in het begin van het jaar het een en ander. Ook voor je woning. 
We sommen de belangrijkste zaken op.
 

Vastgoed

  • Op 1 januari treedt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet in werking. Dat geldt enkel voor nieuwe huurcontracten. Voor bestaande overeenkomsten blijft de federale Woninghuurwet van toepassing. Meest in het oog springende wijziging: de huurwaarborg stijgt van twee naar drie maanden huur. Huurders met beperkte inkomsten krijgen de mogelijkheid om hiervoor een anonieme, renteloze lening af te sluiten bij het Vlaams Woningfonds. Cash huurwaarborgen zijn niet meer toegelaten. Na een energetische renovatie mag de huurprijs opgetrokken worden. Voorts zijn tijdens de duur van het contract alleen indexaties toegelaten.
  • Ook voor mede-eigenaars gelden er vanaf 1 januari nieuwe regels. Renovatiebeslissingen kunnen genomen worden met een 2/3de meerderheid en voor verplichte werken volstaat zelfs 50% van de stemmen op de vergadering van mede-egenaars. Om financiële obstakels weg te werken wordt de aanleg van een reservekapitaal verplicht.
  • Voor appartementsgebouwen waarvan het dak nog niet geïsoleerd is, is het vijf voor twaalf. tegen 2020 is dakisolatie voor appartementsgebouwen verplicht.
  • Wie in Vlaanderen een woning sloopt en heropbouwt en geen recht heeft op het verlaagde btw-tarief van 6% (dat geldt in de centrumsteden), krijgt een forfaitaire premie van 7.500 euro. 

Energie

  • Het energieprestatiecertificaat (EPC) krijgt een nieuw jasje. het vernieuwde certificaat bevat extra informatie, zoals een energielabel en concrete aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken.
  • Ook aan de Vlaamse energiepremies wordt gesleuteld. Er wordt een nieuwe premie ingevoerd voor warmtepompboilers (400 euro) en de premie voor zonneboilers blijft behouden op 550 euro (de geplande afbouw tot 375 euro gaat niet door). Wie zijn zonneboiler van de eerste generatie wil vervangen, komt pas na 15 jaar opnieuw in aanmerking voor een premie. De (Vlaamse) premie voor dakisolatie gaat naar beneden, van 6 naar 4 euro per vierkante meter (als de werken door een aannemer worden uitgevoerd). Wie zijn oude (hout)kachel vervangt door een moderner en milieuvriendelijker exemplaar, komt in aanmerking voor een premie van 250 euro.

Bron: Bouwunie, De Standaard
Terug naar: Actueel Terug naar weetjes