Privacy en Disclaimer

Deze website is eigendom van Bouwunie vzw.

Contactgegevens:
Bouwunie vzw
Maria-Theresialaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02/588.11.00
Fax: 02/253.07.45
E-mail: info@bouwunie.be
0ndernemingsnummer: 0.411.024.830


INZAMELEN VAN INFORMATIE - PRIVACY
De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Bouwunie op basis van de contractuele relatie als gevolg van het lidmaatschap, de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren.
De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op privacy@bouwunie.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Bouwunie uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Bouwunie omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensverwerking, te vinden op de Bouwunie-website www.bouwunie.be.
Het gaat hier enkel om gegevens van Bouwunie-leden. Gegevens van derden worden niet bijgehouden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


VINDUWAANNEMER.BE EN COOKIES
Vinduwaannemer.be maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren.Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw bezoek. Dit maakt de interactie tussen uzelf (bezoeker) en de website of applicatie gemakkelijker en sneller. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
De cookies op onze algemene internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op.

Gebruikte cookies

• Meten van gebruikersbezoek: _utma, _utmb, _utmc, _utmt en _utmz (Google Analytics)
Doel: Het gebruikersbezoek op vinduwaannemer.be wordt via Google Universal Analytics geanonimiseerd gemeten om het informatieaanbod op vinduwaannemer.be te optimaliseren. De analytics cookies worden via de global header en footer widget op houtunie.be geplaatst. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt en gegevens niet worden gedeeld.
Cookie(s) geplaatst door: Google.com
Ontvanger van de gegevens: Google
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar . U kan voorkomen dat uw gegevens gebruikt worden door Google Analytics (zie verder bij "Cookies weigeren of verwijderen")

• Monitoring uptime website (technische cookie): zoekeenaannemer_session
Doel: monitoring uptime van vinduwaannemer.be
Cookie(s) geplaatst door: vinduwaannemer.be
Ontvanger van de gegevens: Bouwunie
Geldigheid: vervalt bij beëindigen sessie (sluiten browser)


Cookies weigeren of verwijderen

U kan uw internetbrowser zodanig installeren dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox , Chrome en Safari) de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties (zoals bv. de tool "controleer uw onderaannemers") niet ten volle zal kunnen gebruiken.

U kan voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Hiervoor heeft Google de "Google Analytics Opt-put Browser Add-on" ontwikkeld. Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De add-on is compatibel met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. Info op https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl


ANTWOORDEN OP VRAGEN EN REACTIES VAN POTENTIËLE KLANTEN
De gebruiker engageert zich om een reactie te versturen op elke contactname door een potentiële opdrachtgever via Vinduwaannemer.be

AARD VAN VERSTREKTE INFORMATIE EN ADVERTENTIES VANWEGE DE ADVERTEERDER
Bouwunie wijst de adverteerders er nadrukkelijk op dat de aangeboden diensten in overeenstemming moeten zijn met de geldende Belgische en Europese regelgeving.
Bouwunie heeft het recht om zonder motivering, zonder vergoeding en zonder voorafgaandelijke verwittiging een niet-conforme advertentie te verwijderen, en dit met onmiddellijke ingang. Voorts kan Bouwunie advertenties verwijderen die niet passen binnen de doelstellingen en de mission statement van Bouwunie vzw.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL
De gebruiker erkent dat hij over alle intellectuele eigendomsrechten van het gebruikte beeldmateriaal beschikt. Bouwunie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden ingeval de gebruiker hiervan onrechtmatig gebruik maakt.

AANSPRAKELIJKHEID
De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Bouwunie contact nemen via info@bouwunie.be. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.
Bouwunie vzw is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de via www.vinduwaannemer.be verstrekte informatie of gegevens. De adverteerder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aangeboden diensten. Bouwunie draagt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid: niet voor de inhoud of de vorm van de advertentie, noch voor de aangeboden diensten. Bouwunie kan nooit beschouwd worden als bemiddelaar tussen adverteerders en gebruikers.