Overheid/wetgeving, administratieve formaliteiten

 • image

  Myminfin

  De overheid heeft reeds heel wat formulieren op het internet gezet. Hier vindt u ze terug, van BTW-aangifte tot aangifte personenbelasting.
  http://www.myminfin.be
 • image

  BTW

  Hier vindt u alles over BTW en dit niet alleen in België. U kan er ook de geldigheid van een BTW-nummer opvragen van Europese bedrijven.
  http://www.btw-tva.be
 • image

  Fisconet

  De fiscale gegevensdatabank van de Federale Overheidsdienst Financiën.
  http://www.fisconet.fgov.be
 • image

  Verkeer en Infrastructuur

  Site van het ministerie van verkeer en infrastructuur.
  http://www.mobilit.fgov.be
 • image

  Sociale Zekerheid

  Website van de Sociale zekerheid voor aangifte Dimona, melding van de werken, 30 bis inhoudingsplicht.
  http://www.socialsecurity.be
 • image

  Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

  website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg
  http://www.meta.fgov.be
 • image

  Mineco

  Website van de Federale Overeheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Met info over erkenning aannemers en mogelijkheid opzoeken geregistreerde aannemers onder rubriek marktregulering.
  http://www.mineco.fgov.be
 • image

  Justitie

  Ministerie van justitie, openingspagina onderaan rechts bevat staatsblad en ook het bulletin van aanbestedingen.
  http://www.just.fgov.be
 • image

  België

  Federale portaalsite met toegang tot TAX-on-web: online dienst voor de aangifte van de personenbelasting (momenteel deel 1)
  http://www.belgium.be
 • image

  Vlaanderen

  Website van de Vlaamse Overheid.
  http://www.vlaanderen.be
 • image

  Vlaams-Brabant

  Website van provincie Vlaams-Brabant
  http://www.vl-brabant.be
 • image

  West-Vlaanderen

  Website van de provincie West-Vlaanderen
  http://www.west-vlaanderen.be
 • image

  Oost-Vlaanderen.be

  Website van de provincie Oost-Vlaanderen
  http://www.oost-vlaanderen.be
 • image

  Provincie Antwerpen

  Website van de provincie Antwerpen
  http://www.provant.be
 • image

  Limburg

  Website van de provincie Limburg
  http://www.limburg.be
 • image

  Ondernemen Vlaanderen

  Website met informatie voor bedrijven in Vlaanderen, subsidies en fiscale steunmaatregelen, vergunningen.
  http://www.ondernemen.vlaanderen.be
 • image

  Staatsblad

  Website van het Staatsblad.
  http://www.staatsblad.be
 • image

  GIS Vlaanderen

  Voor landmeters een rubriek GRB-skeletbestek bevat ook een rubriek kadaster.
  http://www.gisvlaanderen.be
 • KLIP Kabel en Leiding Informatie Portaal

  KLIP - Kabel en Leiding Informatie Portaal

  De centrale planaanvraagmodule voor Vlaanderen

  KLIP vervult een centrale rol binnen de activiteiten van de Vlaamse overheid om informatie over kabels en leidingen meer efficiënt te ontsluiten. KLIP werkt mee aan het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Het werkingsgebied van KLIP is beperkt tot het grondgebied van het Vlaamse gewest. Het gebruik van KLIP is gratis.
  http://klip.agiv.be
 • image

  VLM

  Website van de Vlaamse Landmaatschappij.
  http://www.vlm.be
 • image

  DOV

  Databank Ondergrond Vlaanderen. Mogelijkheid om boringen, sonderingen, peilputten en/of grondwaterwinningen op te vragen op een topografische kaart.
  http://dov.vlaanderen.be