De tienjarige aansprakelijkheid

Aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs en ontwerpers moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit ervan of van één van de hoofdbestanddelen in het gedrang brengen.

Zo vallen o.a. volgende gebreken onder de tienjarige aansprakelijkheid: grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk, gebreken door de ongeschiktheid van de grond, ernstige stoornissen die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen, waterdichtheidsproblemen.

Omdat de regels inzake de 10-jarige aansprakelijkheid van openbare orde zijn kan je er contractueel niet van afwijken.
Vraag je aannemer dus niet om werken uit te voeren die indruisen tegen de 10-jarige aansprakelijkheid want hij zal die terecht weigeren uit te voeren.

Verplichte verzekering

Aannemers die de zgn. "gesloten ruwbouw" van woningen zetten waar het verplicht is een beroep te doen op een architect, zijn verplicht om hun tienjarige beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Die verplichting geldt dus bv. niet voor je schilder of je installateur van verwarming of sanitair.

Belangrijk is dus dat jij en je architect vooraf controleren of de woningbouwaannemer een verzekering heeft. Vraag naar zijn verzekeringsattest en ga alleen in zee met wie verzekerd is.