Met of zonder architect?

Voor heel wat renovaties en voor alle nieuwbouwprojecten moet je een beroep doen op een architect.
Een architect is vereist voor alle werken waarbij de stabiliteit, het architectonisch karakter of de vormelijke kwaliteiten van het gebouw wijzigen. Vervang je bijvoorbeeld een dakconstructie of doe je een volume-uitbreiding bij een verbouwing, dan heb je een architect nodig.

De hulp van een architect is eigenlijk altijd het overwegen waard: hij onderzoekt de haalbaarheid van je eisen en wensen, levert exacte plannen voor de technische installaties, berekent de hoeveelheid materialen die moet worden voorzien, vergelijkt de prijsofferten van de aannemers, enzovoort. Zo beperk je eventuele verrassingen.

Kostprijs

Een inleidend gesprek met een architect is doorgaans gratis, zeker wanneer het om een verkennend contact gaat. Zodra er sprake is van een praktische uitwerking, mag je architect hiervoor een vergoeding vragen. Als je nog geen duidelijk beeld hebt van je project of budget, kan je de architect altijd een voorstudie vragen. Dat alles gebeurt binnen een duidelijk omlijnde opdracht en tegen een op voorhand afgesproken honorarium.

Hoeveel het ereloon concreet bedraagt, kan je op verschillende manieren bepalen. Dikwijls bestaat de vergoeding voor de architectuuropdracht uit een bepaald percentage van het totale aannemingsbedrag. Een alternatief is dat je voor de start van de werken een vast bedrag afspreekt. Als nadien het budget krimpt of oploopt zonder dat dit consequenties heeft voor de architect (bijvoorbeeld als je duurdere of goedkopere vloeren kiest dan voorzien), blijft het ereloon hetzelfde. In uitzonderlijke gevallen werkt een architect voor een uurloon.

Vind je architect

Mogelijke architecten kan je vinden op www.zoekeenarchitect.be

FAQ x Tips