Nieuw in 2023

Een nieuw jaar ... nieuwe regels

Een nieuw jaar brengt altijd nieuwe wetten en regels.

 

We hebben de belangrijkste (ver)bouw- en woning-specifieke veranderingen kort opgesomd.

 

Bouwen en verbouwen

Nieuwe EPB-eisen
Voor nieuwe woningen met omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2023 stijgt het minimumaandeel hernieuwbare energie van 15 naar 25 kWh/m². Voor ingrijpende energetische renovaties (IER) is dat van 15 naar 20 kWh/m². Nieuwe woningen mogen bovendien nog maximaal S28 halen, of S29, S30 of S31 mét een maximaal E-peil van 20 (i.p.v. E25).
Info

 

In nieuwbouw is voortaan bij keuze voor een centrale verwarming met water als afgiftemedium, een verwarmingssysteem op lage temperatuur verplicht.
Info
 
Geen korting meer op de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw
De korting op de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw wordt afgeschaft voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2023. Enkel bij herbouw en gedeeltelijke herbouw na sloop, en voor ingrijpende energetische renovaties loopt de korting verder.
 
Sloop en heropbouw
Er geldt ook in 2023 nog een verlaagd btw-tarief (6% i.p.v. 21%) voor de sloop en heropbouw van een woning. Initieel was dit maar van toepassing tot eind 2022 maar de regering heeft de maatregel verlengd tot 31 december 2023.

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro wordt ook verlengd met 1 jaar voor bouwaanvragen tot eind 2023. De eis inzake E-peil wordt wel strenger: E24 i.p.v. E30 als je in aanmerking wil komen voor de premie.

Woningen

Renovatieverplichting
Wie vanaf 1 januari 2023 een woning (huis of appartement) koopt met energielabel E of F is verplicht om de energiescore van die woning binnen de vijf jaar te verhogen naar label D. Dat doe je in de eerste plaats door te isoleren en vervolgens energiezuinigere technieken voor verwarming en de productie van warm water te gebruiken (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, …). Deze maatregelen en de bijhorende regels worden in de toekomst nog strenger. In 2028 moet een aangekocht huis met een energielabel F, E of D binnen de vijf jaar een label C behalen. Er volgen nadien nog verstrengingen, in 2035 tot label B en vanaf 2040 tot label A. Voor appartementen wordt pas verstrengd tot label B voor aankopen vanaf 2040 en tot label A voor aankopen vanaf 2045.

 

De aktedatum is het ijkpunt. Uiterlijk vijf jaar na de aktedatum moet je een nieuw EPC kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de woning het vereiste EPC-label behaalt.

 

Het renteloos renovatiekrediet wordt hervormd tot een rentesubsidie
Het renteloos renovatiekrediet (bij aankoop van een woning met slechte energieprestatie (label E of F) waarbij je extra kan lenen aanvullend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van de woning) wordt hervormd en omgevormd tot een rentesubsidie vanaf 2023. Hoe hoger de ambitie inzake te behalen energielabel, hoe hoger de korting is op de rente (bv. renovatie tot label A: je krijgt 3,5% korting; bij label B 3%, bij label C 2,5% en bij renovatie tot label D krijg je 2% korting.
 
De premie voor zonnepanelen halveert
Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de premie 150 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro. Vanaf 2024 daalt de premie verder.
 
Thuisbatterij
De premie voor een thuisbatterij daalt vanaf 1 januari 2023 en wordt stopgezet op 1 april 2023. Daarvoor is de datum van ingebruikname/keuring van belang.
 
Fiscaal voordeel laadpaal
Wie als natuurlijke persoon tussen 01.09.2021 en 31.08.2024 kiest voor de aankoop en plaatsing van een nieuw intelligent thuislaadstation voor elektrische wagens, kan rekenen op een belastingvermindering op de investering. Uitgaven tot eind 2022 gaven recht op een vermindering van 45%. Dit tarief daalt naar 30% in 2023 en 15% in 2024.
Sinds 1 januari 2023 wordt deze beperking verhoogd tot € 8.000 als het gaat om de plaatsing van een bidirectioneel laadstation.

 

Verplicht EPC voor gemeenschappelijke delen nu ook voor de kleinste appartementsgebouwen
Tegen eind 2023 moet dit EPC ook beschikbaar zijn voor de kleinste appartementsgebouwen (2 tot 4 wooneenheden).

 

Uitbreiding energiedelen en energiegemeenschappen
Vanaf 2023 is het niet meer nodig dat de betrokken partijen dezelfde energieleverancier hebben in geval van het energiedelen en persoon-aan-persoon-verkoop.

Info

Meer info over de energiemaatregelen en -premies die ingaan vanaf 2023 vind je op de website van VEKA