Premie voor thuisbatterij verlengd

Thuisbatterij

De energie die je zonnepanelen produceren en die je niet meteen verbruikt, kan je opslaan in een thuisbatterij en later gebruiken. De Vlaamse regering heeft beslist de premie voor de thuisbatterij te verlengen tot eind 2024.

Premie

De hoogte van de premie varieert naargelang de capaciteit van de batterij en neemt af in de tijd.

 

Periode 1 april 2021-31 december 2021

 • 0 tot 4 kWh:      300 euro/kWh
 • 4 tot 6 kWh:      300 euro/kWh
 • 6 t.e.m. 9 kWh: 250 euro/kWh
 • vanaf 9 kWh:        0 euro/kWh

Maximum per batterij: 2.550 euro, max 40% factuur incl. btw

 

Voor 2022 wordt dat 225, 187,5 en 150 euro/kWh - max. 1.725 euro, max 40% factuur incl. btw

In 2023 150, 125 en 100 euro/kWh - max. 1.150 euro, max 40% factuur incl. btw

In 2024 75, 62,5 en 50 euro/kWh - max. 575 euro, max 40% factuur incl. btw

 

Merk op: Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking, maar het toegekende premiebedrag stijgt niet meer boven de 9 kWh. De premie wordt dan afgetopt op 9 kWh (2550 euro, max 40% van de factuur, incl. btw). 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een premie vanaf 1 april 2021 moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk binnen de 6 maanden na de datum van de eindfactuur. In geval van leasing moet de premie aangevraagd worden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het leasingcontract.
 • Enkel volledige premie-aanvragen die na 1 april en voor eind 2021 ingediend zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
 • U moet een decentrale productie-installatie hebben voor elektriciteit (bijv. een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen voor eind 2021. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Het batterijsysteem moet aangemeld zijn bij de netbeheerder voor eind 2021 en de aanvrager moet over een bewijs van aanmelding beschikken. 
 • De installateur moet het injectielimiet instellen op 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast op het toegangspunt of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.
 • Merk op: De Vlaamse Regering wil het injectielimiet schrappen als premievoorwaarde. We wachten nog op een definitieve beslissing van de Vlaamse Regering vooraleer we dit kunnen bevestigen.
 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben. Meer uitleg vindt u in de Veelgestelde vragen en veelgebruikte termen (premie) thuisbatterij (PDF bestand opent in nieuw venster).

Aanvragen

De premie zelf vraag je aan op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

 

Volgende documenten zijn noodzakelijk om een (volledige) aanvraag in te dienen:

 1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. 
 2. Een verklaring op eer in te vullen door de elektrotechnische installateur: docx bestandVerklaring-op-eer-installateur-batterij (184 kB)
 3. Een keuringsbewijs dat voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 4. Een attest van Fluvius met bevestiging dat er ook een decentrale productie-installatie aanwezig is, een digitale meter geplaatst is en de batterij is aangemeld. 

 

Als je ingediende dossier volledig is (en dus alle nodige documenten werden bijgevoegd), dan volgt de uitbetaling normaal gezien binnen de 4 maanden na indiening.

Tot slot

Er kan maximaal één premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.  

 

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

 

Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed bij uw installateur, die u hierin als specialist kan adviseren!

 

Meer info: www.energiesparen.be/thuisbatterij