Asbest ... ook in jouw huis?

Iedereen die te maken heeft met verbouwing, afbraak, herstelling van woningen kan in aanraking komen met asbest. Sinds enige tijd mogen geen asbesthoudende materialen meer worden geproduceerd en verkocht. Nochtans was asbest vroeger een heel populaire grondstof voor duizend-en-een producten en bouwmaterialen.

Wat is asbest?

Asbest bestaat uit microvezels: sterk, hittebestendig, isolerend en makkelijk te bewerken. Maar asbest bleek kankerverwekkend.

Er zijn twee soorten asbest: (hecht)gebonden en ongebonden.

Gebonden asbest komt voort uit alle toepassingen van asbestcement, zoals golfplaten, dakleien en schoorstenen. Zolang het in goede staat is, komen er nauwelijks vezels vrij. Ongebonden asbest is de gevaarlijkste soort. Dit type werd vooral als isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en leiding gebruikt. Deze asbestvezels komen onmiddellijk vrij bij elke bewerking.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Je loopt geen gevaar door naar asbest te kijken of het aan te raken. Pas als je asbesthoudend materiaal breekt, komt er stof vrij. Die stofdeeltjes zijn zo fijn dat je ze niet met het blote oog kan waarnemen. Dit asbeststof dringt zeer diep in de longen en veroorzaakt dodelijke ziekten. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Hoe langer en hoe intenser het contact, des te meer kans op asbestziekten. Vaak verlopen er 20 jaar of meer tussen de blootstelling en de eerste symptomen. Asbestose is een ziekte waarbij de longen stijver worden. Daardoor wordt ademhalen moeilijker. De patiënt moet vaak hoesten. Deze ziekte is niet dodelijk maar ze overbelast het hart en maakt mensen veel gevoeliger voor andere longziektes.
Kwaadaardig mesothelioom of longvlieskanker is een tumor. De meeste patiënten overlijden binnen één jaar na de diagnose.

Wat met asbestafval?

Asbestafval moet omzichtig behandeld en apart opgeslagen worden. 

Eén belangijke gouden tip: begin er niet zelf aan en laat asbest verwijderen door een gespecialiseerde firma!