Weetjes

Asbest ... ook in jouw huis?

Iedereen die te maken heeft met verbouwing, afbraak, herstelling van woningen kan in aanraking komen met asbest. Sinds enige tijd mogen geen asbesthoudende materialen meer worden geproduceerd en verkocht. Nochtans was asbest vroeger een heel populaire grondstof voor duizend-en-een producten en bouwmaterialen.

Tips

lees meer

Gezond ventileren en verluchten

Ventileren is een absolute noodzaak voor een gezonde woning. Sinds 2006 is een ventilatiesysteem zelfs verplicht voor nieuwbouw en grote verbouwingen.

Tips

lees meer

Grondig renoveren loont!

Je wil renoveren, maar je ziet op tegen het uitpluizen van offertes, het zoeken naar een geschikte aannemer of het uitvlooien van de mogelijke premies? Laat je niet afschrikken! Grondig renoveren loont en hoeft zeker niet moeilijk te zijn.

Actueel x Tips

lees meer

BENOveren: wat, waarom en hoe?

Gewoon renoveren is passé. Wie verstandig is, ‘BENOveert’: renoveert beter. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Tips

lees meer

Tips voor uw kranen en waterleidingen bij dooi

Als het na een periode van strenge vorst gaat dooien, is het verstandig extra te letten op mogelijke waterlekken in huis. Controleer vooral onverwarmde vertrekken en vergeet de buitenkraan niet.

Tips

lees meer

Hoe gebruik je je verwarmingsinstallatie op een energiezuinige en comfortabele manier

In heel het verhaal van energiegebruik neem je 3 stappen: beperk je energievraag, gebruik hernieuwbare energiebronnen en gebruik fossiele brandstoffen, zoals gas en mazout zo efficiënt en 'schoon' mogelijk.

Energiezuinig x Tips

lees meer

Maak je verwarming winterklaar

De late zomer-begin herfst is het uitgelezen moment om je verwarmingsinstallatie in optimale conditie te brengen. Een correct geplaatste en goed onderhouden installatie heeft een hoger rendement waardoor de vervuiling en het verbruik, en dus de energiefactuur, dalen. Ook het risico op CO-vergiftiging daalt.

Actueel x Energiezuinig x Tips

lees meer

Veilig en zuinig je huis verwarmen

De Vlaamse overheid biedt op haar website veiligverwarmen.be nuttige tools aan over het nazicht en het onderhoud van je verwarming. Zo hou je het veilig en zuinig.

Tips

lees meer

Bereken het rendement van je zonneboiler

Met een zonneboilerinstallatie kan je op jaarbasis maar liefst 60% besparen op de energie die nodig is voor de verwarming van je sanitair warm water

Budget x Energiezuinig

lees meer

Het weerbericht groene energie op tv en energiesparen.be

Alle regionale zenders in Vlaanderen zenden een weerbericht groene energie uit. Wekelijks kan je bekijken hoeveel de zonnepanelen, zonneboilers en windturbines in jouw provincie de afgelopen week hebben opgebracht.

Energiezuinig

lees meer

Wat zijn nu precies duurzame materialen?

Om duurzaam te kunnen bouwen of renoveren, zijn duurzame materialen nodig. Maar wat is dat precies? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Bij de keuze van duurzame materialen zijn er namelijk verschillende milieuparameters van belang.

Energiezuinig x FAQ

lees meer

Duurzaam bouwen: wat is dat?

Duurzaam bouwen is zodanig bouwen dat je optimaal gebruik maakt van ruimte, energie, water en materialen. Wil je duurzaam bouwen, dan moet je dus aan deze vier voorwaarden voldoen.

Energiezuinig x FAQ

lees meer

Kunnen veranda's, serres en pergola's genieten van het verlaagd btw-tarief?

Werken aan of de plaatsing van veranda’s, serres en pergola’s kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief als ze zijn vastgehecht aan de woning, én geen demonteerbare constructies zijn.

6% btw

lees meer

Kan je een oude woning laten afbreken om er een nieuwe op te zetten met 6% btw?

In twee welomschreven situaties betaal je maar 6% btw op de sloop van een (gedeelte van je) woning in plaats van 21% btw.

6% btw

lees meer

Vallen onderhoud en herstellingen onder het btw-tarief van 6%?

Het onderhoud of de herstelling van welbepaalde toestellen en installaties kan aan het verlaagde btw-tarief.

6% btw

lees meer