Tips voor uw kranen en waterleidingen bij dooi

Verwittig tijdig je installateur om schade te voorkomen of te beperken

Wanneer het dooit kunnen problemen met kranen of waterleidingen ontstaan. Er komt geen water meer uit de kraan, leidingen barsten open, … Het enige wat je kan doen om eventuele schade te beperken, is je kranen en leidingen controleren en desgevallend je installateur bellen om gebarsten leidingen te herstellen. Om het mogelijk bevriezen van kranen en waterleidingen in onverwarmde ruimtes te voorkomen, moet je ze vóór de eerste winterprik isoleren of er een bijkomende verwarming of verwarmingsweerstand rond aanbrengen. Je installateur kan je met zijn kennis en ervaring bijstaan, door advies te geven bij de voorbereidingen van het winterseizoen en door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.   

Als het na een periode van strenge vorst gaat dooien, is het verstandig extra te letten op mogelijke waterlekken in huis. Controleer vooral onverwarmde vertrekken en vergeet de buitenkraan niet. Leidingen en kranen kunnen alsnog gaan lekken als deze zijn ontdooid. Vooral in (al dan niet tijdelijk) onbewoonde delen van woningen kan er schade zijn.

Om zeker te zijn dat er geen verborgen lek zijn, kan je de watermeterstand voor het slapengaan opnemen. Herhaal dit ’s morgens ook. Als er verbruik is zonder dat er een kraan heeft opengestaan, dan kan het zijn dat er ergens een verborgen lek is. Bel dan met je installateur.      

Wat doe ik als mijn leidingen bevroren zijn?

Als er nergens in de woning stromend water is, dan is wellicht de aftakking bevroren. Ontdooi dan het gedeelte binnenshuis met een haardroger, en begin ter hoogte van de hoofdkraan. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. Let op met openstaande kranen.


Als de watermeter of de aftakking buiten de woning bevroren is, moet je contact opnemen met je drinkwaterbedrijf.

 

Ook als de binneninstallatie geheel of gedeeltelijk bevroren is, kan een haardroger goede diensten bewijzen. Vertrek aan het tappunt en zak zo af naar de hoofdkraan. Draai eerst de hoofdkraan dicht. Als de leidingen ontdooid zijn, kan je de hoofdkraan een beetje opendraaien. Het is immers mogelijk dat er buizen gesprongen zijn, en dan zit je met waterschade als je de hoofdkraan meteen volledig open draait. Controleer dus eerst of er geen lekken zijn.


Als je er niet in slaagt om de leiding te ontdooien, zit er niets anders op dan te wachten tot het warmer wordt, en de leidingen vanzelf ontdooien. In dat geval houd je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je dat eventuele lekken bij plotse dooi voor waterschade zorgen.

Tips om schade te voorkomen

  • Hou de watermeter in de gaten. Loopt die langzaam of snel terwijl er op dat moment nergens water wordt getapt? Dan kan er mogelijk een onzichtbaar lek zijn.
  • Luister heel scherp naar het geluid van “vallend” water in de vorm van geruis of gedrup.
  • Heb je een lekkage gevonden, sluit dan de hoofdkraan om verdere schade te voorkomen en bel een loodgieter of installateur.
  • Is er een kans dat water in elektrische installaties is gekomen, trek dan de stekker eruit. Elektrische installaties waarin al water is gelekt mogen pas na grondige droging weer worden gebruikt en uitsluitend na controle door een elektricien.
  • Meld waterschade direct bij je verzekeraar.
  • Zie je ergens buiten ineens water uit de grond komen? Bel dan je drinkwaterbedrijf.

En in de toekomst ...

Water bevriest bij 0° Celsius. Een gewone isolatie kan de bevriezing wel enkele dagen vertragen, maar is onvoldoende bij hevige of langdurige vorst. In dat geval volg je best volgende aanbevelingen op.

  • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen altijd boven het vriespunt blijft. Als het niet mogelijk is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kan je een elektrisch verwarmingslint of een verwarmingsweerstand rond de leiding plaatsen. Let op voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte. Knutsel niet zelf iets in elkaar maar doe een beroep op een vakman.
  • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
  • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Maar vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open vooraleer je de hoofdkraan dichtdraait.

 

Met dank aan de drinkwaterbedrijven en weerman Frank Deboosere voor het leveren van informatie