Kan je een oude woning laten afbreken om er een nieuwe op te zetten met 6% btw?

Wie een oude woning laat afbreken om er een nieuwe op te zetten, betaalt hierop in principe 21% btw.

In twee situaties kan je wél genieten van het verlaagde btw-tarief:
 

Situatie 1

Wanneer de afbraakwerken voorafgaan aan werken die wel kunnen genieten van 6% btw, mogen de afbraakwerken ook met 6% btw gefactureerd worden.

 

Voorbeeld: de afbraak van 1 muur of een gedeelte van een muur om het salon te vergroten met een stuk bijbouw. Wel is er vereist dat alle andere voorwaarden voldaan zijn.


Zowel de oude dragende muren als alle wezenlijke elementen van de “oude” woning moeten bewaard blijven. De afbraak van één enkele steunmuur zal in principe geen probleem zijn om het verlaagde tarief toe te passen. Voor zover de heropbouw- of de bijbouwwerken kunnen genieten van het verlaagde tarief.

Situatie 2

De volledige afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning kan onder bepaalde voorwaarden aan 6% btw.

 

Sinds 1 januari 2024 geldt een nieuwe definitieve regeling die de twee bestaande regelingen, nl. die in de 32 steden en de tijdelijke overal, vervangt. Voorwaarden: het moet gaan om de eigen en enige woning van de bouwheer (met domicilievereiste) of de nieuwe woning moet bestemd zijn voor sociale verhuur voor minstens 15 jaar. De woning heeft een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m².

Het verkopen van een heropgerichte woning valt er niet meer onder.

Er zijn twee overgangsmaatregelen van toepassing:

  • Voor de tijdelijke regeling: 6% blijft van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning m.b.t. de heropbouw is ingediend uiterlijk 30 juni 2023
  • Voor de regeling van de 32 steden: 6% blijft van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning m.b.t. de heropbouw is ingediend uiterlijk 31 december 2023

 

Meer info