Bereken het rendement van je zonneboiler

Met een zonneboilerinstallatie kan je op jaarbasis maar liefst 60% besparen op de energie die nodig is voor de verwarming van je sanitair warm water

 
Voor een optimaal rendement zijn de oriëntatie, de hellingshoek en de oppervlakte van de zonnecollectoren op je dak evenwel van doorslaggevend belang. Ook de capaciteit van het voorraadvat speelt een belangrijke rol. Met de opbrengstberekeningstool op de website van Belsolar (www.belsolar.be) kan je snel het rendement van je zonneboilerinstallatie (in spe) berekenen. Dat is handig voor installateurs die deze opbrengstberekening moeten maken bij hun premieaanvraag, maar ook voor eindgebruikers die maximaal profijt uit hun zonneboilers willen halen.

Zonneboilerinstallatie

Een zonneboilerinstallatie bestaat uit zonnecollectoren (thermische zonnepanelen of thermische zonnebuizen), een voorraad- of opslagvat  en bijhorende regelingssystemen, pompen en montageaccessoires.  De zonnecollectoren vangen het invallende zonlicht op en zetten dat om in warmte. Een vloeistof die circuleert in de leidingen tussen de zonnecollectoren en het voorraadvat,  neemt de warmte in de collectoren op, transporteert die en geeft ze af aan het  water in het voorraadvat. De afgekoelde vloeistof wordt dan weer naar de collector gepompt om opnieuw op te warmen. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de door de zon geproduceerde warmte wordt bijgehouden tot op het moment dat er warm water nodig is.

Bij een goede plaatsing van de zonnecollectoren en voldoende zonlicht kunnen de zonnecollectoren het water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven de 60 °C. Als de zon niet voldoende warmte levert, zorgt een naverwarming ervoor dat de gewenste temperatuur bereikt wordt. De naverwarming kan zowel een elektrische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of de cv-ketel zijn. Bij een duoboiler zit de naverwarming in het voorraadvat. De werking van beide systemen wordt afgestemd via een regelsysteem. Dat is zo geprogrammeerd dat zonne-energie voorrang krijgt op de verwarming met fossiele brandstoffen. Zo ben je permanent zeker van warm water aan de beste prijs.

Het beste rendement

Om een ideaal rendement te halen uit je zonneboilerinstallatie moet je er vooreerst zeker van zijn dat je dak voldoende zon kan opvangen. Externe factoren als schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende) bomen en schoorstenen verminderen de opbrengst.

 

Verder hangt het rendement af van de oriëntatie en de hellingshoek van de collectoren en van het volume van het voorraadvat. Ook de oppervlakte en het type zonnecollectoren zijn van belang. Zo geven zonnebuizen voor eenzelfde collectoroppervlakte ongeveer 10% meer rendement dan vlakke thermische zonnepanelen.

Oriƫntatie

Zonnecollectoren renderen het best wanneer ze naar het zuiden zijn gericht. Bij een opstelling pal op het oosten of het westen daalt het rendement van de zonneboilerinstallatie met 20%. Wie voor zonnebuizen kiest, kan dit eenvoudigweg oplossen door de buizen naar de zon te draaien. Bij vlakke thermische panelen kan het lagere rendement worden gecompenseerd door een hoger aantal m² te plaatsen, maar dan stijgt de kostprijs van de installatie uiteraard navenant.

Hellingshoek

De ideale hellingshoek van vlakke zonnecollectoren bedraagt 45°, maar elke helling tussen 20 en 60° levert goede resultaten op. Thermische zonnebuizen hebben het voordeel dat ze ook horizontaal op een plat dak kunnen worden  gemonteerd en individueel gedraaid zodat er een invalshoek tot 45°ontstaat. Zonnebuizen kunnen eveneens verticaal tegen gevels of de balkonsteun van een appartement worden geïnstalleerd.

Dimensionering collectoren en voorraadvat

De collectoroppervlakte en de capaciteit van het voorraadvat moeten zijn afgestemd op de warmwaterbehoefte en het verbruikspatroon.  Volgens een goede vuistregel moet er  bij een verbruik van 40 liter warm water aan 50 °C per dag en per persoon ongeveer 1,1 tot 1,5 m²  zonnecollectoren worden voorzien.
Het volume van het voorraadvat moet groot genoeg zijn om de hoeveelheid water voor twee dagen te kunnen opslaan. Per m² zonnecollector is een voorraadcapaciteit van 40 tot 60 liter nodig.