Hoe gebruik je je verwarmingsinstallatie op een energiezuinige en comfortabele manier

In heel het verhaal van energiegebruik neem je 3 stappen (volgens de" Trias energetica" ofwel " de energiedriehoek"):

1. Beperk zoveel mogelijk de vraag naar energie

Isolatie van daken, vloeren, muren + gebruik van isolerende dubbele beglazing + luchtdichtheid is het belangrijkste. Het is meer dan interessant om je woning te laten controleren op het vlak van de isolatiewaardes en luchtdichtheid. Dit kan gebeuren door een energie-adviseur, door bedrijven die gespecialiseerd zijn in het plaatsen van isolatie of door je verwarmingsspecialist.

2. Maak gebruik van hernieuwbare energriebronnen

Hernieuwbare energieën worden opgewekt door bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers of pv-panelen.

  • Warmtepompen halen hun warmte uit de lucht of de bodem, waarna deze warmte kan gebruikt worden voor de verwarming van woningen. Daarbij is het rendement te zien in de COP-waarde. Een COP-waarde van bijvoorbeeld 3, betekent dat er 1 eenheid energie verbruikt wordt bij het gebruik van een warmtepomp, maar dat deze warmtepomp daarentegen een energie opwekt van 3 eenheden. Enorm energiebesparend dus!
     
  • Zonneboilers slaan warm water op dat geproduceerd wordt via zonnepanelen. Het water wordt door de panelen gestuurd en door middel van zonnestraling opgewarmd. Daarna wordt dit water opgeslagen in een geïsoleerde boiler, klaar om te gebruiken als sanitair verbruikswater. Deze installaties kunnen ook dienen als ondersteuning bij de verwarming van woningen.
     
  • PV-panelen, meestal op het dak, zetten zonnestraling om naar elektriciteit.

3. Gebruik fossiele brandstoffen zoals gas en mazout zo efficiƫnt en 'schoon' mogelijk

GEBRUIK EEN ENERGIEZUINIGE VERWARMING ZOALS EEN CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL 

Deze installatie zal de nog hete warmte van de rookgassen gaan recupereren en opnieuw gaan gebruiken. Dit bespaart je heel wat energie, die anders verloren gaat.
            

MAAK GEBRUIK VAN EEN GOEDE WARMTEREGELING 

Iedereen kent wel de kamerthermostaat. Indien je kamerthermostaat beschikt over een dag- en nachtregeling, dan kan je deze al gaan omschakelen naar een lagere temperatuur even voor het slapengaan of telkens je het huis uitgaat. Indien je leeft volgens een vast patroon, bijvoorbeeld als je een vaste job hebt en je steeds op dezelfde tijdstippen gaat slapen, dan kan je best investeren in een klokthermostaat. Bij deze thermostaat kan je de temperaturen instellen volgens bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld:  6 uur opstaan: instellen dat de verwarming om 5u30 aanslaat voor een temperatuur van 21°C | 7u30 het huis uit voor werk: thermostaat om 7u15 instellen naar een temperatuur van 16°C | 17u30 thuiskomst van werk: thermostaat om 17 uur instellen naar een temperatuur van 21°C | 22u30 slapengaan: thermostaat om 22u instellen op een temperatuur van 16°C. Je kan deze klokthermostaat ook apart instellen voor weekenddagen of vakantie. De investering in zo'n klokthermostaat (tussen de 100 en 200 euro) is zeker te overwegen, gezien dit uiteraard heel wat energie kan besparen. op die manier vergeet je immers nooit meer je verwarming lager te zetten in temperatuur.

 

Belangrijke bemerking bij vloerverwarming: vloerverwarming werkt op lage watertemperaturen van ongeveer 28 tot 35°C, afhankelijk van onder andere de vloerdikte, de vloerisolatie, de grootte van de op te warmen ruimte, ... Om de ruimte op temperatuur te krijgen zal je de thermostatische klokthermostaat iets vroeger moeten instellen dan bij het gebruik van gewone radiatoren, reken hiervoor minstens anderhalf tot twee uren.
 

Wat de nachttemperatuur betreft: de algemene regel hiervoor is zo laag mogelijk, maar uiteraard altijd rekening houden met de omstandigheden. Een normaal geïsoleerde woning zal 's nachts en bij korte afwezigheid niet zo snel afkoelen. Daar is een instelling van 15 tot 16 graden voldoende. In vele gevallen zal de nachttemperatuur niet eens bereikt worden, zodat de verwarmingsinstallatie zelf niet zal aanslaan. Als je bijvoorbeeld in een rijwoning woont, dan verwarm je het huis ook via de buren. Daardoor zullen de aanpalende leefruimtes ook niet zo snel afkoelen, dan bijvoorbeeld in een open- of halfopen bebouwing.
 

Comforttemperatuur: de temperatuur die je instelt als je thuis bent is opnieuw van enkele factoren afhankelijk. In de eerste plaats van de persoon: de ene heeft het al warm genoeg bij 18°C, terwijl een andere het pas bij 23 graden comfortabel warm heeft. De comforttemperatuur is ook afhankelijk van de plaats en omstandigheden waarin je vertoeft. In een woonkamer met veel glaspartijen kan een temperatuur van 21 graden minder comfortabel aanvoelen dan dezelfde temperatuur in een woonkamer waar minder glaspartijen aanwezig zijn of waar de overgordijnen zijn gesloten. Dit komt onder andere door de koudestraling van de glaspartijen. Een kleine lage ruimte zal ook sneller comfortabel aanvoelen met een gelijke temperatuur dan een grotere en hogere ruimte. Daarnaast speelt luchtvochtigheid ook een rol voor de gevoelstemperatuur.
 

Weet ook dat als je de temperatuur een graadje hoger instelt, bijvoorbeeld van 21 naar 22°C, dat dit je 3 tot 4% meer zal kosten op jaarbasis.

 

LAAT JE VERWARMINGSINSTALLATIE REGELMATIG NAZIEN EN ONDERHOUDEN

Net zoals een auto heeft een verwarmingsinstallatie op regelmatige tijdstippen een onderhoudsbeurt en nazicht nodig. In Vlaanderen is dit zelfs verplicht. Zo moet elke centrale verwarmingsinstallatie op mazout jaarlijks onderhouden worden door een erkende installateur. Voor verwarming op gas is dit 2-jaarlijks verplicht.

 

In een verwarmingsinstallatie zitten heel wat componenten die regelmatig moeten uitgekuist worden, zoals warmtewisselaars, rookgasafvoeren, condenswaterafvoeren, enz... Dit kan je als gebruiker niet zelf. Daarvoor moet je terecht bij een erkende installateur die met kennis van zaken de zaak zal onderhouden. Daarbij zal hij ook metingen uitvoeren op dit toestel, om te zien of het algemene functioneren en het rendement van de installatie nog in orde is. Indien de metingen niet gunstig zijn, zal hij de installatie gaan inregelen zodat deze weer optimaal werkt. Indien de installatie echter gebreken heeft, dan kan hij je informeren over de mogelijkheden om deze gebreken te verhelpen.


Naast het onderhoud van de stookketel kan hij ook nog andere werken uitvoeren, bijvoorbeeld het ontluchten en inregelen van de radiatoren, het ideaal instellen van de klokthermostaat, enzovoort.


Door dit nazicht en onderhoud zal de installatie op zijn beste rendement draaien, wat een energiebesparing tot gevolg zal hebben. Hoeveel energie je bespaart, is afhankelijk van de soort installatie en de regelingen die de installateur heeft moeten treffen. Dit is dan ook het ideale moment om je installateur daarover om raad te vragen.

 

LAAT EEN VERWARMINGSAUDIT UITVOEREN OP JE OUDE STOOKKETEL

Centrale verwarmingsinstallaties van 15 jaar of ouder moeten in Vlaanderen een eenmalige verwarmingsaudit ondergaan; Dit dient te gebeuren door een erkend verwarmings-auditeur. In de meeste gevallen is dit dezelfde installateur die het onderhoud uitvoert van de installatie. Tijdens deze verwarmingsaudit zal hij nagaan hoe het is gesteld met het rendement van de verwarmingsinstallatie. Na dat onderzoek krijg je een verwarmingsauditrapport, een deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van je oude installatie te verbeteren. Ook verneem je of het slim is om de oude ketel te vervangen door een moderne, zuinige cv-ketel. Uiteraard bepaal je zelf of en hoe je dat advies verder ter harte neemt.

Vind je installateur

In bovenstaande punten van de Trias-energetica valt het waarschijnlijk wel op dat een goed advies onontbeerlijk is om te komen tot een ideaal gebruik van de verwarming in huis.

De erkende installateur is daarbij je ideale partner. Die vind je op deze website.