Gezond ventileren en verluchten

Ventileren is een absolute noodzaak voor een gezonde woning. Sinds 2006 is een ventilatiesysteem zelfs verplicht voor nieuwbouw en grote verbouwingen. Een slechte ventilatie kan bovendien leiden tot gezondheidsklachten doordat vocht en schadelijke stoffen zich opstapelen. Ventileren bespaart ook energie omdat vochtige lucht minder snel opwarmt dan droge lucht. Verluchten is nodig bij afwezigheid van een ventilatiesysteem, of wanneer de permanente ventilatie niet volstaat (bv. bij het klussen met verven en lijmen of bij het gebruik van bestrijdings- of schoonmaakmiddelen in huis).

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie verzamelt nuttige info en advies over gezond ventileren en verluchten op zijn website www.bouwgezond.be. Het gaat onder andere over praktische tips om een ventilatiesysteem te kiezen en te onderhouden. Problemen ontstaan immers vaak bij een verkeerd ontwerp, een verkeerde plaatsing, het niet correct gebruiken of het gebrekkig 

Meer info via het gratis algemeen nummer van de Vlaamse infolijn 1700