Maak je verwarming winterklaar

Laat je verwarmingsinstallatie onderhouden door een vakman en geef CO geen kans

De late zomer-begin herfst is het uitgelezen moment om je verwarmingsinstallatie in optimale conditie te brengen. Een correct geplaatste en goed onderhouden installatie heeft een hoger rendement waardoor de vervuiling en het verbruik, en dus de energiefactuur, dalen.

Ook het risico op CO-vergiftiging daalt. Nog elke herfst en winter belanden mensen met een CO-vergiftiging in het ziekenhuis, spijtig genoeg soms ook met fatale afloop. In die periode van het jaar, zeker bij mistig en windstil weer, is er daarop een verhoogd risico. Oorzaak is een slechte afvoer van de verbrandingsgassen en een gebrek aan een goede verluchting. “CO-vergiftiging kan je voorkomen door een correct geplaatste verwarmingsinstallatie die je regelmatig laat nazien en onderhouden door een vakman”, zegt Bouwunie. "De mensen zijn zich daar nog onvoldoende van bewust. Neem dus tijdig actie, nog voor de winterkoude toeslaat." 

Voorkomen is beter dan genezen

In Vlaanderen moeten stookinstallaties periodieke inspecties ondergaan, uit te voeren door een onderhoudstechnicus. Deze inspecties moeten jaarlijks gebeuren voor stookinstallaties op vloeibare of vaste brandstof (zoals mazout, kolen of hout) en tweejaarlijks voor gasgestookte centrale verwarmingsketels. Dit is een belangrijk middel in de preventie van CO-vergiftiging. Het heeft ook een positief effect op het energieverbruik en op het leefmilieu.

 

Ondertussen blijft informeren en sensibiliseren belangrijk. De overheid doet dit via informatiecampagnes. Ook Bouwunie heeft een folder die de vakman aan zijn klanten kan meegeven. Deze bevat tips om CO-vergiftiging te voorkomen en te bestrijden, en geeft een overzicht van de voordelen voor de klant die investeert in een energiezuinige en veilige installatie.
De boodschap is duidelijk. Wie zijn gas- en verwarmingstoestel correct laat plaatsen en regelmatig laat onderhouden door een vakman, bespaart zichzelf niet alleen veel leed, maar ook veel geld. Het risico op CO-vergiftiging daalt en het rendement van de installatie stijgt waardoor het verbruik en de vervuiling dalen.
 
Wie werken laat uitvoeren om de risico’s op CO-intoxicatie in zijn of haar woning te verhelpen, en aan de voorwaarden voldoet, kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen (info: www.wonenvlaanderen.be).
 

Dé tips om CO-vergiftiging te vermijden

  • Zorg voor een perfect werkend toestel en een goed trekkende schouw;
  • Zorg voor voldoende verluchting in de kamer;
  • Laat een nieuw verwarmingstoestel plaatsen en afstellen door een echte vakman;
  • Laat alle verwarmingstoestellen en de schoorsteen regelmatig onderhouden door een vakman.