Weetjes

Een geschil 'in der minnen' oplossen. Waar moet je op letten?

Om een geschil met je aannemer, leverancier … definitief te beëindigen maak je best gebruik van een dading.
Een dading is een contract dat je schriftelijk afsluit 'tot slot van alle rekeningen'.

Bouwgeschillen

lees meer

De Verzoeningscommissie Bouw

De Verzoeningscommissie Bouw beslecht geschillen via een minnelijke schikking wat je tijd en geld bespaart.

Bouwgeschillen x FAQ

lees meer

Wie draagt de kosten van de offerte?

Een offerte is in principe gratis. Maar je aannemer zal bv. kosten aanrekenen als hij een echte voorstudie moet maken.

Budget x FAQ

lees meer

Wat is een borgstelling en wat is het nut ervan?

Bepaalde wetgevingen, zoals de wet Breyne, verplichten de aannemer om een waarborg te leveren. Die waarborg dient als onderpand voor het nakomen van zijn verplichtingen tot de opdracht volledig is uitgevoerd.

Budget x FAQ

lees meer

Wikifin.be: een antwoord op je geldgerelateerde vragen

Wikifin.be is een portaalsite van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Doelstelling van deze site is neutrale, betrouwbare en toegankelijke informatie ter beschikking stellen van de consumenten.

Actueel x Budget x FAQ

lees meer

Rekenmodule toont hoeveel uren je architect gewoonlijk werkt

Met de online rekenmodule van de KU Leuven bereken je hoeveel werkuren je architect gemiddeld presteert bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject.

Budget

lees meer

Wat zijn de btw-tarieven in de bouw

In de bouwsector bestaan drie verschillende btw-tarieven, waarbij aan telkens andere voorwaarden moet voldaan zijn.

6% btw x Budget

lees meer

Vlaamse energielening voor kwetsbare doelgroepen

Bepaalde kwetsbare groepen kunnen een goedkope Vlaamse energielening afsluiten. Daarmee kunnen ze werken financieren waardoor ze energie besparen in hun woning.

Budget

lees meer

Kom ik in aanmerking voor een (ver)bouwpremie?

Als je een woning koopt, bouwt of verbouwt, dan heb je in bepaalde gevallen recht op een premie van de overheid. Het premiestelsel in ons land is wel vrij ingewikkeld. De drie gewestregeringen hebben een eigen systeem uitgewerkt, telkens weer met andere inkomensplafonds, voorwaarden en premiebedragen. Deze worden regelmatig gewijzigd of aangepast. Ook de provincies, de gemeenten en de netbeheerders (voor elektriciteit of gas) geven in bepaalde gevallen premies.

Actueel x Budget

lees meer

De verzekering gewaarborgd wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

Budget

lees meer

Tips om bouwen betaalbaar te houden of te maken

Een aantal vuistregels om de kostprijs van je werken beter in te schatten en waar het kan, te beperken.

Budget x Tips

lees meer

Asbest ... ook in jouw huis?

Iedereen die te maken heeft met verbouwing, afbraak, herstelling van woningen kan in aanraking komen met asbest. Sinds enige tijd mogen geen asbesthoudende materialen meer worden geproduceerd en verkocht. Nochtans was asbest vroeger een heel populaire grondstof voor duizend-en-een producten en bouwmaterialen.

Tips

lees meer

Gezond ventileren en verluchten

Ventileren is een absolute noodzaak voor een gezonde woning. Sinds 2006 is een ventilatiesysteem zelfs verplicht voor nieuwbouw en grote verbouwingen.

Tips

lees meer

Grondig renoveren loont!

Je wil renoveren, maar je ziet op tegen het uitpluizen van offertes, het zoeken naar een geschikte aannemer of het uitvlooien van de mogelijke premies? Laat je niet afschrikken! Grondig renoveren loont en hoeft zeker niet moeilijk te zijn.

Actueel x Tips

lees meer

BENOveren: wat, waarom en hoe?

Gewoon renoveren is passé. Wie verstandig is, ‘BENOveert’: renoveert beter. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Tips

lees meer