Rookmelders sinds januari 2020 verplicht in alle woningen

In alle Vlaamse woningen moeten sinds begin 2020 rookmelders geïnstalleerd zijn. 

‘Een grootschalig onderzoek uit 2014 maakte duidelijk dat Vlaanderen voor brandveiligheid aan de staart van het Europese peloton bengelde. Slechts in 43 procent van de woningen was er minstens één rookmelder geplaatst. Dat moest veranderen. Dus werden de rookmelders verplicht vanaf 2020.

’s Nachts gevaarlijk

Een rookmelder installeren was al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening geldt deze verplichting. Maar voor de andere 60 procent van het woonpatrimonium bestond die verplichting tot voor kort niet. 

Vooral ‘s nachts is een rookmelder van levensbelang, omdat de meeste doden door woningbranden simpelweg niet wakker worden. De algemene verplichting vindt ook in het buitenland opgang en Vlaanderen kan niet achterblijven.

(belga)

Wat als je geen rookmelders hebt?

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan beschouwt de overheid ze als 'niet-conform'.

 

Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hij die niet krijgen. En hij riskeert sancties zoals de verplichting om werken uit te voeren, een herbestemming of eventuele sloop.

 

In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring maakte een woningcontroleur tot einde 2020 enkel een opmerking op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders leidde op zich niet tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.

Sinds 1 januari 2021 is het niet voldoen aan de rookmeldersverplichting een gebrek van categorie II. De woning kan dan ongeschikt verklaard worden.